Rå Sodalit

  • 40 kr

Sodalit; En sten som stimulerar frigörandet av gamla och stela tankemönster och tankesätt. Den inger en känslomässig balans och lugnar panikattacker. Uppmuntrar till rationella tankar, objektivitet och intution. 

Denna sten tar fram del dolda delen hos dig för att bli accepterad utan att bli dömd genom att öka din självkänsla, själv acceptans och själv tillit. 

Vikt: Mellan 50-70 gr

Vid beställning plockas stenar slumpmässigt