Trumlad Sodalit

  • 40 kr

Trumlad Sodalit är en sten som förenar logik med intuition och öppnar för högre perception. 

En sten för dig som behöver hjälp med att stå upp för dig själv och det du tror på då den inger ett driv för sanningen. 

30- 40gram

Vid beställning plockas stenar slumpmässigt