Trumlad Granat

  • 40 kr

Trumlad Granat; En kraftigt energigivande sten. Den rensar och fyller och balanserar energier i chakran . Balanserar energin och inger passion och lugn efter behov. 

Användbar under kristider;  Särskilt där bäraren inte kan se en utväg, eller livet har splittrats eller är traumatisk. Den befäster, aktiverar och stärker överlevnadsinsikten. Inger hopp och mod under hopplösa situationer och vänder krisen till utmaning.

Har en stark länk till hypofysen och kan expandera medvetenheten. Granat aktiverar och förökar andra kristallers egenskaper .

Den stöttar dig i att upplösa inrotade beteende som inte gynnar dig längre och kringgår motstånd samt egen framkallande omedveten sabotage. 

Väger: 20- 30gram