Zoisit med Rubin

  • 40 kr

Zoisit med rubin är en sten för healing.  Den är för harmoni och balans inom känslor, kärlek och passion. Den står även för kreativitet och objektivitet.  Den skingrar håglöshet och tar upp förträngdas känslor till ytan för healing.  Den assisterar dig att manifestera ditt egna "jag" mer än att vara influerad av andra eller försöka anpassa sig till normen. 

Vikt; Mellan 30- 40 gr