Trumlad Ametist

  • 50 kr

Trumlad Ametist. En kraftull skyddande sten med höga vibrationer. Lugnar och stimulrar sinnet. Inger lugn och djupare förståelse. 

Förbättrar motivationen för att underlätta med realistiska mål

Vikt: 50- 60gram

Vid beställning plockas stenar slumpmässigt