Rosa ametister

Rosa Ametist kluster. 

En rosa ametist har liknande egenskaper som en lila ametist,, skillnaden är att den rosa ametisten är den feminina aspekten av ametisten

Kraftfull men också lugnande, tillitsgivande och nådig. Stöttar i kärleksfrågor, öppnar hjärtat, inger trygghet och skydd.