Rökkvartskluster, välj din favorit

  • 160 kr

Rökkvarts är en av de mest grundande stenar. Den förankrar dig samtidigt som den höjer vibrationerna. Utomordentlig för att blockera farliga strålningar. Den används också för att lindra rädsla och andra negativa känslor samt att den ger emotionell lugn. 

Vilken är din favorit?