Aura Kluster

Aura kvarts : Det är få som kan motstå aura kvartens vackra skimrande färger som lyser som regnbågen. Aura kvarts är delvis naturlig och delvis handgjord. Stenen försätts i en process där den först  läggs i en vakuum kammare där den måste uppnå en viss grad av överhettning. Sedan tillsätts ånga med metaller som silver, guld eller andra metaller. Dessa metall atomer sätter sig på stenens yta, vilket skapar de metalliska färgerna. Denna blandning intensifierar de egenskaper som kommer från varje element vilket ger stenen en unik vibration. 

Aura kvarts används bland annat för att expandera medvetenhet,  att läka den fysiska såväl som den spirituella kroppen med dess extraordinära höga energier. Nedan kommer olika typer av aura kvarts.  

Angel Aura kluster är en sten som kan hjälpa dig genom livet. Den hjälper dig att återställa frid, balans och harmoni. Du kan läka ditt energifält och den avlägsnar blockeringar inom kreativitet och välmående. En god sten att fylla livet med meningsfullhet och positiva energier.

Rainbow Aura kluster är en god kristall för alla typer av relationer. Den ger dig djupare insikter gällande dina relationer och kan hjälpa dig att omvandla dessa till harmoniska relationer. Den stöttar i balans mellan tanke-kropp-själ och gör plats åt Livs Kraften att flöda genom dig

Båda kristaller har läkande förmågor och tillsammans med Titan gör den kristallen ännu kraftfullare 

Kobalt Aura kluster kvarts är en Ametist som har behandlats med den ferromagntiska metallen kobalt. Därav den magnetiska- indigo blåa färgen. Kobalt Aura kvarts är bra för självuttryck, den stimulerar fantasin. Håll i din kobalt aura kvarts och den lugnar rastlöshet och missnöje inom dig, samtidigt som den hjälper dig att ta in glädjen i ditt liv. 

Golden Aura kluster kvarts är en sten som behandlats med ädelmetaller. En kvarts som stärker bärarens vilja, själv-värde, vitalitet och fokus. Den berikar alla typer av mänskliga relationer, i synnerhet i affärer-/-verksamhets partners. Golden Aura attraherar välstånd och framgång. Du kan programmera din Golden Aura kvarts , den höjer dina intentioner, speciellt de som är grundade i kärlek och medkänsla.