Aura Kluster

Angel Aura kluster är en sten som kan hjälpa dig genom livet. Den hjälper dig att återställa frid, balans och harmoni. Du kan läka ditt energifält och den avlägsnar blockeringar inom kreativitet och välmående. En god sten att fylla livet med meningsfullhet och positiva energier.

Rainbow Aura kluster är en god kristall för alla typer av relationer. Den ger dig djupare insikter gällande dina relationer och kan hjälpa dig att omvandla dessa till harmoniska relationer. Den stöttar i balans mellan tanke-kropp-själ och gör plats åt Livs Kraften att flöda genom dig

Båda kristaller har läkande förmågor och tillsammans med Titan gör den kristallen ännu kraftfullare 

Kobalt Aura kluster kvarts är en Amteist som har behandlats med den ferromagntiska metallen kobalt. Därav den magnetiska- indigo blåa färgen. Kobalt Aura kvarts är bra för självuttryck, den stimulerar fantasin. Håll i din kobalt aura kvarts och den lugnar rastlösthet och missnöje inom dig, samtidigt som den hjälper dig att ta in glädjen i ditt liv. 

Golden Aura kluster kvarts är en sten som behandlats med ädelmetaller. En kvarts som stärker bärarens vilja, själv-värde, vitalitet och fokus. Den berikar alla typer av mänskilga relationer, i synnerhet i affärer-/-verksamhets partners. Golden Aura attraherar välstånd och framgång. Du kan programmera din Golden Aura kvarts , den höjer dina intentioner, speciellt de som är grundade i kärlek och medkänsla.