Ametistkluster

Ametisten är en av de mest grundande stenar som samtidigt höjer din vibration. Den har en stark länk till jorden och de nedre chakran. Den neutraliserar varsamt negativ energi och absorberar elektromagnetisk förorening /strålningar och stöttar med detox (avgiftning ) på alla nivåer. Den tomrum som lämnas fylls istället med positiva vibrationer. Lindrar rädsla, lyfter depression och ger emotionellt lugn. Främjar att lösa upp motsägelser, koncentration och lättar på kommunikationsproblem. Den används även för att ge en klar insikt och neutraliserar rädsla och misslyckande. 

Kluster ;  Kluster betyder en samling stenar som kan innehålla flera spetsar som lutar åt olika håll. Kristallen kan vara litet eller stort. Klustren strålar ut energin genom sina spetsar, ut i den övriga miljön och kan även absorbera skadlig energi. De kan programmeras och lämnas på plats för att utföra sitt "arbete". De är speciellt bra för att rensa områden, platser och rum. Du kan även använda klustret för att rensa andra kristaller. Lämna kristallen på klustret under natten för rensning.