Golden Healer torn, välj din favorit

  • 180 kr


Handpolerade Golden Healer i tornform

Golden Healer är en högvibrerande kristall med djupt läkande egenskaper. Kristallen läker din fysiska, känslomässiga, mentala och spirituella kropp. Den inbjuder till "Christ Consciousness" "Kristmedvetenhet" i ditt liv och värld vilket resulterar till att ditt läkande blir ännu kraftfullare. En katalysator som aktiverar din kontakt såväl som kommunikation med Universiella energier som dina guider och änglar. Den hjälper dig i att länka dig mot "Det Gudomliga" och på så sätt lägga egot vid sidan så ditt "Högre Jag" får mer plats. 

Den stöttar dig att påbörja djupa transformationer i ditt liv med minsta ansträngning och oro. Den läker på cellulär nivå. 

Bäraren av det Gudomliga Väsen, Universiellt Liv och Qi- kraften.