Spets och Torn

Många kristaller har spetsliknande format även om det i vissa fall kan vara svårt att se

Spets- /Tornliknande kristaller kan användas för healing. 

Om du lutar spetsen mot kroppen så kanaliserar du energin till kroppen, använder du spetsen från kroppen  (bakdelen av kristallen) så drar du energin bort från kroppen 

Beroende på vilka dina intentioner är så kan du använda den på båda sätten