Rå Svart turmalin

Svart Turmalin; Rensar, renar och transformerar tung energi till lättare vibrationer. Klarnar upp negativa tankar 

Balanserar alla chakran och formar ett sköld av skydd runt kroppen eller området

Rensar auran, plockar bort blockeringar, grundar spirituell energi. Ökar fysisk vitalitet, skringrar spänningar och stress. Främjar en mer objektiv attityd med rationella tankeprocesser. 

En naturlig skydd för elektromagnetisk strålning. Ställ den mellan dig och källan av strålningen.

Grundar baschakrat