Persika Månsten, välj din favorit

  • 180 kr

Persika månsten  har liknande egenskaper som vanlig månsten. Båda står för feminina energier. En kärleksfull introvert sten som hjälper att tända på nytt dina passioner och det som gör dig gott. Speciellt bra för kontakten mellan hjärtat och viljan (solar plexus) . Stöttande i överkänslighet och känslor som irritation, ilska och sorg. Den löser upp inre spänningar och frustation och omvandlar dessa energier till mera balanserad energi.

Välj din favorit!