Rökelse "Sandalwood"

  • 30 kr

Rökelse "Sandalwood" , 20 stickor 

Stickan bör stå på ett icke brännbart material eller nära något brännbart. Tänd stickan och låt den först få fast glöd, sedan kan du släcka den. Se till att askan hamnar på icke brännbar material. 

Användning; Tänd stickan och vänta tills den får fast glöd, sedan släcker du den. 

Vikt: 40 gr