Sodalit änglar, välj storlek

  • 280 kr

Denna Sodalit Ängel kan hjälpa dig att eliminera förvirring. Den stimulerar frigörandet av gamla mentala föreställningar och stela tankesätt för att skapa plats för nya insikter. Den stimulerar tillit och vänskap inom grupper och uppmuntrar till rationell tänk. 

Välj mellan olika storlekar